Khi ai đó hỏi tớ làm nghề gì, tớ bảo làm GDPR, thì lập tức trên mặt người đối diện hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng