Thời son trẻ, du lịch là hướng ngoại, thăm thú triền miên, chơi bời miệt mài, ăn uống hùng hục trong một khoảng thời gian rất ngắn cho