Ngày hôm nay, mảnh tình duyên Thụy Điển của tôi được dệt thêm những đường nét mới - tôi là dịch giả phiên bản tiếng Việt của bộ