Kết thúc một năm trời chỉ toàn sự kiện cưới xin, đến hôm nay chửa vượt mặt rồi vẫn chưa kịp trăng mật. Hẹn ngày đẹp trời chúng